Pitäisikö päästä irti LLKY:stä

13.04.2019

Teuva on ollut osana Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymää jo pitkään. Riittävän pitkään, että on huomattu järjestelmän toimimattomuus. Kunnan kulut ovat kohonneet vuosi vuodelta. Tällä rahalla Teuva pystyisi helposti järjestää peruspalvelut kuntalaisille itsenäisesti.

On toki tunnustettava, että hyötyjäkin yhteistyöstä on. Niin kuin yhteistyöstä tapaa olla. On kehitetty hyviä yhtenäisiä käytäntöjä ja oltu mukana tekemässä Etelä-Pohjanmaankin laajuista kehitystyötä.

Kustannukset ovat kuitenkin kohtuuttomat. Mielestäni suurin osa kohonneista kustannuksista voidaan johtaa toimimattomaan ja moniportaiseen johtamisjärjestelmään. Isossa kokonaisuudessa toiminta on tehotonta. Oikea käsi ei tiedä mitä vasen tekee ja tieto ei kulje.

Pienet yksiköt on todettu tehokkaiksi ja toimiviksi. Teuvan kokoisessa kunnassa peruspalveluita johtamaan tarvitaan ainoastaan yksi henkilö. Jokaisella toimialallaan oma osastonhoitaja riittää. Ja hallinnolliset palvelut pystytään ostaa seutupalvelukeskukselta. Vaikka eihän mikään estä niitäkään tuottamasta itsenäisesti.

Teuvan kunnan olisi syytä miettiä irtautumista LLKY:stä. Kunnalla olisi mahdollisuus toteuttaa ei kiireelliset vastaanottopalvelut, osastotoiminnan, palveluasumisen, kotihoidon, vammaispalvelun ja sosiaalitoimen palvelut täysin itsenäisesti. Mahdollista olisi neuvotella päivystystoimta ostopalveluna LLKY:lta. Irtautumisesta hyötyy koko kunta. Asukkaat sekä hallinto. Pystytään tuottamaan säästöjä ja pitämään palvelut lähellä ja helposti saatavilla.

Pienen yksikön etuna on myös tuttuus. Siellä luukulla palvelee ja puhelimeen vastaa ne samat tutut hoitajat kuin aina ennenkin. Ne tutut hoitajat tuntee kunnan asukkaat ja heidän vaivansa jo ennestään. Näin asioiden hoitaminen sujuu nopeasti ja mutkattomasti ilman pitkiä selvittelyitä.

LLKY:n ei kiireellisen ajanvarauksen siirtäminen yhteiseen numeroon on ollut selkeä heikennys palveluihin. Jonossa on aina kymmeniä ihmisiä, puhelimeen vastaava hoitaja ei tunne potilaita ja joutuu käyttämään paljon aikaa asioiden taustojen selvittämiseen. Pidetään omat lähellä niin homma toimii!

© 2018RiikkaHarjula | Kaikki oikeudet pidätetään
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!